Jubileum 12,5 jaar

Beste ouders, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en andere belanghebbende,

Het jaar 2018 loopt ten einde. Middels dit schrijven wil ik u informeren over wat lopende zaken en gebeurtenissen.

AVG –Privacy wetgeving:
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Binnen onze stichting hebben we een nieuwe digitale werkomgeving. Deze voldoet aan de eisen die de nieuwe wet stelt. De invoering van het nieuwe systeem gaf wat opstartproblemen. Hierdoor konden medewerkers soms niet bij hun documenten of mail. Wanneer u ons moeilijk kon bereiken via mail, spijt ons dat.

Winkeltje Amandelbloesem
Op 5 december is de Mies winkel binnen de Amandelbloesem geopend: de Mies super shop; de prijsvraag voor het verzinnen van een naam is gewonnen door een cliënt van Mies. Naast een kleine boodschappen zijn er ook leuke andere cadeau producten te koop. Bent u in de buurt, u bent van harte welkom.

Personele aangelegenheden:

Binnen de locaties Zomerzon en de Dorpsstraat, hebben wij nieuwe medewerkers welkom mogen heten en zijn er wat verschuivingen geweest binnen de teams Zoals u mogelijk heeft vernomen, gaat P. Roozeboom, teamleidster Zomerzon en Dorpsstraat per 31 december uit dienst. Voor alle afdelingen zijn de directe aanspreekpunten de begeleiders die op dat moment werkzaam zijn.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de persoonlijk begeleider.

Indien er nog steeds vragen of onduidelijkheden zijn, zal ondergetekende het aanspreekpunt zijn. Ik ben 4 dagen per week bereikbaar van 9:00 tot 15:00 uur, woensdag vrij..

Vanaf half december worden er nieuwe medewerkers ingewerkt binnen de woonlocaties en de Amandelbloesem. Dit om de tekorten in het rooster bij ziekte/vakantie en de verdeling van de weekenden te optimaliseren. Dit doen we om de continuïteit en de stabiliteit te verbeteren.

Tevens hebben wij momenteel drie stagiaires, twee binnen de Amandelbloesem en één binnen de dorpsstraat.

Tot slot wil ik u hele fijne feestdagen wensen en een heel mooi 2019.
Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Marijke Zaal-Rentenaar
0628979960


IVM de avg wet die op 25 mei 2018 van start gaat.

Hebben wij al de nodige voorbereidingen getroffen en een functionaris gegevens bescherming aangesteld.
Alexander Versloot, is elke maandag bereikbaar op: 0649491743

Mail adres: functionarisgb@stichtingmies.nl

Zorgaanbieder en pgb van de gemeente

Mies heeft twee groepen die worden bewoond door mensen met een Wlz-indicatie. In 14 appartementen wonen jongeren met een licht verstandelij e beper ing (lvb) die net iets zelfstandiger zijn en hun pgb krijgen van de gemeente (Wmo). “Wij staan naast onze cliënten”, zegt Marijke, “we den en mee, maar laten de keuze aan hen. Zij hoeven bijvoorbeeld niet te werken waar ze wonen. Ons wer trainingscentrum biedt de mogelij heid zich voor te bereiden op werk bij een gewone baas.”....

Lees het hele artikel >>


MIES zorgt voor beheersbare prikkels

Mies staat voor Maatschappelijk, Informatief, Ecologisch en Sociaal. Het kan van alles en nog wat zijn. Maar wat is Mies nu eigenlijk? Zes jaar geleden werd Mies geboren. Als privé initiatief van Marijke Zaal. Marijke werkte bij een grote zorginstelling en had steeds meer moeite met het feit dat papierwerk belangrijker werd dan de omgang met de mensen. Soms stonden mensen zelfs alleen op een groep van acht tot twaalf mensen....

Lees het hele artikel >>


Poster Inspiratiesessie / Programma Autismeweek 2016.

   

Vrijdag 1 april 2016 opening Amandelbloesem.


Persbericht

Intentieovereenkomst Amandelbloesem

Vandaag hebben vereniging De Bloesem, stichting MIES, Zorgcirkel en WormerWonen een intentieovereenkomst getekend waarin zij vast leggen dat zij samen een nieuw woon-zorgconcept willen ontwikkelen in de Amandelbloesem te Wormerveer. De Amandelbloesem wordt daarmee een baken van ontmoeting en dienstverlening in de wijk.

In het nieuwe zorgconcept wonen ouderen zelfstandig en krijgen zij zorg aan huis. In het complex van voormalig verzorgingshuis de Amandelbloesem blijft het restaurant de centrale ontmoetingsruimte voor bewoners van het complex. Vereniging de Bloesem gaat het restaurant beheren. Zij coördineert en/of organiseert met haar vrijwilligers ook tal van activiteiten in de Amandelbloesem. 

Kijk voor de activiteiten op www.debloesem.info. Ook tijdens de verbouwing is er iedere week op dinsdag- en donderdagochtend van 9 – 11 uur buurtinloop.

WormerWonen is de eigenaar van het complex met seniorenwoningen en verbouwt in 2016-2017 de woontoren van de Amandelbloesem tot zelfstandig verhuurbare appartementen. WormerWonen verhuurt de bestaande en de te renoveren appartementen zoveel mogelijk aan ouderen.

De Zorgcirkel huurt 4 appartementen op de benedenverdieping in de zogenaamde ‘laagbouw’ voor kortdurend verblijf voor bijvoorbeeld mensen die uit het ziekenhuis komen en nog niet naar hun eigen huis kunnen. Ook verzorgt Zorgcirkel de thuiszorg in het complex en in de buurt.

Stichting MIES brengt jong volwassenen met een beperking onder in de Amandelbloesem en zorgt voor woon- en activiteitenbegeleiding van deze bewoners. De cliënten van MIES worden ook ingezet bij werkzaamheden in en om de Amandelbloesem, zoals groenonderhoud en schoonmaak.

De vier partijen hebben de intentie om er in onderling overleg voor te zorgen dat hun activiteiten in de Amandelbloesem elkaar versterken en zullen voor 1 maart 2016 deze intenties vast leggen in samenwerkings-, huur- en dienstverleningsovereenkomsten.

19 januari 2016

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
John van Nimwegen tel. (075) 642 64 21 of 06 14016285

Bijgaande foto mag eenmalig voor publicatie gebruikt worden. Op de foto ziet u van links naar rechts John van Nimwegen (WormerWonen), Bert Snoek en Jaap Andrea (De Bloesem), Marijke Zaal (MIES) en Ton van ’t Veer (Zorgcirkel).